po polsku

Tłumaczenia

niemiecko-polskie
polsko-niemieckie

Übersetzungen

deutsch-polnisch
polnisch-deutsch


deutsch

 


Ceny

 

 • Ceny kształtują się w zależności od stopnia trudności tekstu, jego objętości oraz terminu wykonania. Podstawą obliczenia kosztów jest tzw. „linijka normatywna“ składająca się z 55 znaków (łącznie z ze spacją) przetłumaczonego tekstu.
  Cena minimalna za udzielone zlecenie wynosi 15,- €.
  Do wszystkich cen dolicza się ustawowy podatek VAT (16% MWSt.).
  W przypadku powstania opłat pocztowych dolicza się tylko rzeczywiste koszty wysyłki.


 • Zniżek udziela się tylko przy większych zleceniach (powyżej 6 stron) lub w przypadku stałej współpracy.

 • Tłumaczenia, które przeznaczone są do publikacji lub druku, muszą być sprawdzone przed oddaniem do druku (kontrola błędów ortograficznych, stylistyki, sczytywanie).
  Koszty za sprawdzanie korektorskie wynoszą 30,- €/godz.

Rodzaje przesyłki:
Pocztą elektroniczną (e-mailem)
Faksem
Drogą pocztową w formie wydruku (jeden egzemplarz) lub jako plik na CD lub diskietce – wszelkie formaty wg życzenia.

Płatność:
Rachunek jest płatny w terminie 14 (bez potrąceń).

Design by
heilke.net