po polsku

Tłumaczenia

niemiecko-polskie
polsko-niemieckie

Übersetzungen

deutsch-polnisch
polnisch-deutsch


deutsch

 


Tłumaczenia uwierzytelnione

 

Do tej kategorii tłumaczeń należą wszystkie tłumaczenia, które w celu przedłożenia odpowiednim organom muszą być uwierzytelnione, jak np.:

 

  • Akty urodzenia, zawarcia małżeństwa, zgonu (akty stanu cywilnego), itd.

  • Świadectwa szkolne i inne świadectwa, indeksy oraz inne dokumenty wszelkiego rodzaju, itd.

  • Akty notarialne, umowy, wyciągi z rejestru handlowego, wszelkie akta prawne, itd.
Uwierzytelnienie - 5,00 € za każde uwierzytelnienie

Design by
heilke.net